1

MELATI DI GUNUNG GUNTUR
(Cipt. Mang Koko)

Melati di Gunung Guntur
Seungitna sungkeman ati
Bodas sesetraning rasa
Jadina dina mumunggang
Leuweung larangan
Malati di Gunung Guntur
Hanjakal henteu dipetik
Beja geus aya nu boga
Ngahaja melak didinya
Para guriang
Ayeuna keur geus jauh
Malati sosoca gunung
Boa geus aya nu metik
Duka ku saha
Kamari jol aya beja
Malati ratna mumunggang
Pajar can aya nu metik
Duka kunaon
Malati di Gunung Guntur
Ligar dina panineungan
Na saha nu baris metik
Kuring mah da puguh jauh
Biheung kadongkang

/
Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top