0
Aya hiji kulawarga anu kacida resepna kana humor. Koleksi humorna geus kacida lobana, jeung deuih sarerea arapal kana eusina. Ngarah teu barabe, kabeh humor anu aya dina koleksina teh make nomer. Cukup ku nyebutkeun nomerna wungkul, pasti sarerea bakal seuri.

Bapana, “Nomer 63.”

Ger sarerea seuri, da geus appal, kumaha eusina eta humor.

Indungna, “Ibu mah bade nomer 18, da.”

Calakatak deui sareuri tepi ka eak-eakan.

Minantuna, “Kumaha upami nomer 35?”

Barakatak meni tepi ka rareumbay cimata.

Ngan incuna anu teu ngartieun teh, bubuhan can sakola.

Manehna ngan puluhak-polohok wae gawe na teh. Tapi teu burung ari milu nyarita mah, “Nomer 14.”

“Naon?” bapana nyereng.

“Nomer 14,” walon eta budak.

Ngan cepret wae disintreuk ceulina, tepi ka eta budak teh ceurik.

Sihoreng, humor nomer 14 teh humor cawokah kacida.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top