0
Di Australia waktu aya konperensi asuransi internasional, aya salah saurang peserta anu ragrag ti hotel tingkat 15 nepi ka maotna.

Ceuk peserta ti Amerika, “Lamun aya jelema ragrag ti tingkat 15 nepi ka maotna, di Amerika mah santunan asuransina bisa cair dina jero saminggu.”

Peserta ti Jepang embung eleh. “Komo di Jepang mah leuwih cepet. Mun aya jalma ragrag ti tingkat 15 nepi ka maotna, santunan asuransi na bisa cair dina jero dua poe. Kumaha ari di Indonesia?” pokna bari ngareret ka perserta ti Indonesia.

“Di Indonesia mah leuwih cepet deui. Lamun aya jalma ragrag ti tingkat 15 nepi ka maotna, di tingkat 10 keneh santunan asuransina geus dibikeun,” tembalna kalem.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top