0

SAGAGANG KEMBANG ROS
(Cipt. Mang Koko)

Sagagang kembang ros
Tawis pangbakti ka diri
Sulur weleh ti jungjunan
Ieuh asih nu wening
Runtuyan harewos
Jangji pasini katampi
Moal weleh mikaheman
Ieuh asih nu wening
Sarining kembang
Jatining asih
Jadi angkeuhan duh
Urang duaan
Rasa pangharepan
Panteng kayakinan
Na dasaring ati
Urang duaan
Sagagang kembang ros
Tawis pangbakti ka diri
Sulur wuluh ti jungjunan
Ieuh asih nu wening

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top