0

HAMDAN
(Cipt. Mang Koko)

Hamdan lirobbil ‘alamien
Allohu rohman warrohim
Qodkoruba fatul mubin
Innahu huas samiul alim
Puji kagungan pangeran
Nu Maha Welas tur Heman
Gusti mangka muka pura bagja
Alloh ya Robbi Mantenna Maha Uninga
Solawat solawatan
Barokat barokatan
A’la Muhammad Rosulih
Wa’ala ali wasohbih
Salam sinareng solawat
Muga netes ka Muhammad
Natrat ka para Karabat
Para ahli jeung sahabat

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top