0

DUH INDUNG
(Cipt. Mang Koko)

Duh indung ngaraksa ngajaring anak
Najan rungsing matak pusing
Henteu weleh deudeuh mikanyaah asih
Diomong jeung dititimang
Duh indung ngaping ngadama-dama anak
Ngamumule buah hate
Ngajungjung tur ngugung-ngugung
Anak dijieun puputon
Duh indung duh indung
Timangtiti ngamongmong anak
Duh indung, duh indung
Teu kendat ngadudua.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top