0

DILANGIT BANDUNG BULAN KEUR MAYUNG
(Cipt. Mang Koko)

Jangjang peuting geus ngalingkung
Ngarungkupan dayeuh Bandung anu
Hibar sinar layung
Panto ati geus narutup dipindingan
Kawih asih, anu halon tur halimpu
Geus paanggang geuning urang pajauh
Rek kasaha geuning kuring nyaluuh
Nu disungsi geuning nu diteangan
Nu hieum teu tembong-tembong
Geuning aya iberan
Dilalangit langit Bandung
Ngempray hurung bulan keur mayung
Di lelemah lemah Bandung
Kapidangdung, kapidangdung diri
Ditundung
Dilalangit langit Bandung
Ngempray hurung bulan keur mayung
Di lelemah lemah Bandung
Kapidangdung, kapidangdung diri
Ditundung

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top