0

Dokter: “Aya dua wartos anu bade didugikeun ka Bapa. Anu kahiji wartos pikabungaheun, anu hiji deui wartos pikasediheun. Bapa bade ngupingkeun anu mana heula?”

Pasen: “Abdi mah hoyong ngupingkeun anu pikasediheun heula, Dok.”

Dokter: “Sampean Bapa kedah diamputasi. Maksadna, kedah dipotong duanana semet tuur.”

Pasen: “Ya Alloh! teu tiasa ku tarekah sanes anu langkung ringan?”


Dokter: “Teu tiasa.”

Pasen: “Dupi wartos pikabungaheunnana kumaha, Dok?”

Dokter: “Sapatu kagungan Bapa bade dipeser ku pembantu sim kuring.”

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top