0

SARIAK LAYUNG
(Cipt. Mang Koko)

Sariak layung di gunung
Iber pasini patepung layung
Teuteup jauh ngawangwang nu
dipigandrung
Eh, ngawangwang nu dipigandrung
Aduh
Harendong meupeuy harideung
Jalan satapak rarambu leuweung
Kumalangkang rongheap nu kapigandrung duh
Eh, rongheap nu kapigandrung duh
Surya surup layung hibar
Katanjakan sawangan dihuma
Geus ngolebat ieuh samar-samar
Hariring asihna kapireng ngaleler
Angin tiis ti mumunggang
Katitipan harewos kamelang
Tawis deudeuh ieuh nu maranti
Sungkeman kaheman
Saranggeuy malati

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top