0
Tukang beo: Mangga bilih bade digaleuh. Ieu mah tos capetang nyaritana. Upami kubapa dibetot suku kencana, ieu beo bakal nyarita, “Wilujeng enjing, Pa!”

Upami kubapa dibetot suku katuhuna, nyaritana beda deui, “Wilujeng sonten, Pa!”

Mangga saha anu bade ngagaleuh!

Nu rek Meuli: Upami sukuna di betot duanana, kumaha?

Beo anu ti tatadi ngadengekeun ujug-ujug pok nyarita: Atuh rag-rag uingna, goblog!

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top