0
Salahsaurang peserta ujian gawena ngan milangan kancing. Ku pengawas ditanya.

Pengawas : “Keur naon maneh make milangan kancing?”

Peserta : “Sesah Pa jawabanana! Ari milangan kancing mah rada gampil ngeusianana.”

Leos wae eta pengawas nguriling, ngawaskeun nu sejenna.

Kira-kira lima welas menit deui kana waktuna beak, eta pengawas teh ngadeukeutan peserta anu tadi tea lantaran katenjo keur ngadekul keneh milangan kancing.

Pengawas : “Geus rengse?”

Peserta : “Parantos, Pa!”

Pengawas : “Geuning eta milangan kancing keneh?”

Peserta : “Apan nuju ngoreksi.”

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top