0
Yang dimaksud dari Puisi “Kaulinan Barudak” disini adalah puisi-puisi Sunda buhun yang lazim dinyanyikan anak-anak sembari bermain-main di halaman rumah atau di beranda rumah, bahkan mungkin dibawakan sambil naik pohon. Waktunya siang hari atau malam hari disaat mereka dapat berkumpul.

Puisi-puisi tersebut kadang-kadang sulit dipahami maksudnya sebagaimana makna dalam bahasa prosa.

Puisi “Kaulinan Barudak” yang tersebar secara lisan tentulah akan bersifat terikat kepada kaidah purwakanti agar mudah mengingatnya. Isinya kadang-kadang tidak dipahami maknanya oleh anak-anak. Namun demikian ada suasana tertentu dari bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkannya, yaitu suasana yang memberikan nafas kerukunan dan kegembiraan hidup. Hal ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang tengah berada dalam sikap yang tak mau diam dan jauh dari rasa murung.

Contoh beberapa “Puisi Kaulinan Barudak” adalah sebagai berikut:
 • EUNDEUK-EUNDEUKAN(biasanya dibawakan sambil duduk di dahan pepohonan)Eundeuk-eundeukan, cangkuang
  Bale Bandung Paseban
  Meunang Peucang sahiji,
  Leupas deui ku nini,
  beunang deui ku aki,
  leupas deui ku nini……..
  (dan seterusnya secara berulang kali)
 • AYANG-AYANG GUNGAyang-ayang gung, gung
  Gung goongna rame, me
  Menak ti Mas Tanu, nu
  Nu jadi Wadana, na
  Naha maneh kitu, tu
  Tukang olo-olo, lo
  Loba anu giruk, ruk
  ruket jeung Kumpeni, ni
  Niat jadi pangkat, kat
  Katan kagorengan, ngan
  Ngantos kangjeng Dalem, lem
  Lempa-lempi lempong,
  Ngadu pipi jeung nu ompong
 • ORAY-ORAYAN(dibawakan sambil berbaris menyerupai ular)Oray-orayan
  Oray naon?
  Oray bungka
  Bungka naon?
  Bungka lauk
  Lauk naon?
  Lauk nyanggut
  nyanggut naon?
  Nyanggut dipa
  Dipa naon?
  Di pandeuri……..!
 • PAPANGGALANTungtung brung
  Kali tanjung
  Barangbang kali parangpang
  Pada kutik!
  Pada semprung!
  Brung brak!
  Kulit lutung panjang rubak
  Ditepak-tepak ku budak
  Pada kutik!
  Pada semprung!
 • DIKALA MELIHAT BULAN PURNAMA(biasanya dibawakan dikala melihat bulan semakin terang)Bulan tok!
  Bulan tok!
  Aya bulan sagede batok!
 • LATIHAN MENGUCAPKAN KALIMATLaleur mapay areuy!
  Laleur mapay areuy!
  Batok kohok wadah huut!
  Batok kohok wadah huut!
  (diucapkan berulang-ulang secara pelan-pelan kemudian)
Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top