0
Usahakeun sateuacana tumpak, parios heula eta kareta, naha aya masinisan atawa henteu? Sareng naha aya lok atanapi hulu karetaaan anatapi henteu, aya rodaan atawa henteu? Eta roda nempel dina rel atawa henteu? Teras pariksa masinisna, bisi teu bisaeun ngajalankeun kareta. Tah upama tos kitu tumpakna panghareupna deukeut masinis ngarah pangheulana tepi, jeung ngarah apal kana talajak masinis, mun nundutan elingan,
teu bisa dielingan saderek nyuhunkeun turun, tapi sateuacana suntrungkeun heula masinisna.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top