0
Upami saderek ngagaduhan putra anu bangor jeung badeurna nataku, tong hariwang, Gan Oman gaduh resep anu jetu.

Sayogikeun lawon hideung tilu meter, sisina kaput ku benang koneng, lajeng pilarian kembang samboja seueurna tujuh siki, omat kedah sareng gagangna, teras sayogikeun bata beureun seueurna gumantung kana weton putra Bapa.

Carana : Murangkalih anu bade dilandongan diibakan heula, waktosna kedah panceg jam 5 subuh, teras disimbutan ku lawon hideung tea, salajengna ditawur ku kembang samoja. Saparantos kitu bata beureum.. prekprekeun kana mastaka eta murangkalih, insya allah eta budak bakal kalengger.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top