0
Mang Adung kakara boga motor. Can wanieun jauh tumpak na oge, da diajar keneh. Harita oge keur geugeuleuyeungan, ngurilingan alun-alun.

“Ulah haben dina gigi hiji wae atuh, Mang. Operkeun kana gigi dua!” ceuk jang Yayat.

“Ah, silaing mah sok ngaborongkeun! Naha make dioper kana gigi dua, pan gigi hiji oge kuateun keneh!” tembalna.


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top